دسته: یاداشت

من درد مشترکم مرا فریاد کن

سنگ وسایه  یاداشت سعید حسن زاده درخصوص نمایش سنگ و سایه به نویسندگی وکارگردانی مجتبی بستان پیرا «من درد مشترکم مرا فریاد کن» شبی با تئاتر در سالن پرحرارت پلاتو آفتاب در …

۷ دی ۱۴۰۲ 0 دیدگاه

نگاهی به نمایش «دو نمایش با یک بلیط»

نگاهی به نمایش «دو نمایش با یک بلیط» به کارگردانی رضا آزاد دریایی به قلم نسیبه جمشیدی شاهرودی  خواستگاری و خرس، دو نمایش با یک بلیط این روزها در رکود اجرای گروه­های …

۲ آبان ۱۴۰۲ 0 دیدگاه