برچسب: انتخابات

انتخابات هیئت مدیره انجمن هنرهای نمایشی استان هرمزگان برگزار می‌شود

مجمع عمومی و انتخابات هئیت مدیره انجمن هنرهای نمایشی استان برگزارمی شود. به گزارش خبرنگار هروتا ، حسین کریمی رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان هرمزگان گفت: باتوجه به پایان دوره کاری هیئت …

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ 0 دیدگاه