برچسب: ایران

گفت وگو با النازبازماندگان

الناز بازماندگان” ،یکی از بانوان موفق وسرشناس استان هرمزگان درزمینه آشپزی فعالیت دارد .او متولد۷۳و اصالتا قشمی است.این بانوی آشپز، فعالیت حرفه ای خودرا از سال ۸۹آغازکرده است.

۱۹ شهریور ۱۴۰۲ 0 دیدگاه