برچسب: سنگ وسایه

من درد مشترکم مرا فریاد کن

سنگ وسایه  یاداشت سعید حسن زاده درخصوص نمایش سنگ و سایه به نویسندگی وکارگردانی مجتبی بستان پیرا «من درد مشترکم مرا فریاد کن» شبی با تئاتر در سالن پرحرارت پلاتو آفتاب در …

۷ دی ۱۴۰۲ 0 دیدگاه