برچسب: سینمای جوان

برگزاری دوره “فیلم‌سازی رایگان

انجمن سینمای جوانان ایران دفتر استان هرمزگان همزمان با دفاتر سراسر کشور برگزار می‌کند به گزارش خبرنگارهروتا ،انجمن سینماجوان استان هزمزگان همزمان با دفاترسراسرکشورن دوره “فیلم‌سازی بصورت رایگان دربندرعباس برگزار می نماید.این …

۱۵ آبان ۱۴۰۲ 0 دیدگاه