برچسب: نسیبه جمشیدی

نگاهی به نمایش «دو نمایش با یک بلیط»

نگاهی به نمایش «دو نمایش با یک بلیط» به کارگردانی رضا آزاد دریایی به قلم نسیبه جمشیدی شاهرودی  خواستگاری و خرس، دو نمایش با یک بلیط این روزها در رکود اجرای گروه­های …

۲ آبان ۱۴۰۲ 0 دیدگاه