برچسب: نویسندگی

برگزاری کارگاه نویسندگی دربندرعباس

به گزازش خبرنگارهروتا ازهرمزگان ،کارگاه نویسندگی معاصرسازی آثارکلاسیک با حضورعلیرضا داوری ازهنرمندان فعال درزمینه کارگردانی ونویسندگی ودارای کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی توسط انجمن هنرهای نمایشی استان برگزارشد این کارگاه ها تحت عنوان …

۱۵ آبان ۱۴۰۲ 1 دیدگاه