صفحه اصلی > فراخوان : فراخوان سومین جشنواره فیلم ١٠٥ ثانیه اى گمبرون شهرمنتشر شد

فراخوان سومین جشنواره فیلم ١٠٥ ثانیه اى گمبرون شهرمنتشر شد

به گزارش خبرنگارهروتا،به نقل از،مديريت ارتباطات و امور بين الملل شهرداري بندرعباس فراخوان سومین جشنواره فیلم ١٠٥ ثانیه اى گمبرون شهراعلام شد.

شهرداري بندرعباس با همكاري انجمن سينماگران استان هرمزگان با هدف ايجاد شور و نشاط اجتماعي و بهره گيري از مشاركت هنرمندان وشهروندان در توليد محتوا پيرامون امور شهري و شهروندان سومين جشنواره فيلم ١٠٥ثانيه اي گمبرون شهر را برگزار مي نمايد

بخش‌های سومين جشنواره فیلم ١٠٥ثانيه اي
فیلمسازان و شهروندان به حضور در این دوره از جشنواره فیلم ١٠٥ ثانيه می‌توانند در دو بخش مسابقه حرفه اي مسابقه شهروندي آثار خود را ارائه کنند.

بخش مسابقه حرفه اي :
ارسال آثار در این بخش باید در یکی از قالب‌های مستند، داستانی،ويدئو كليپ وانيميشن با رویکردشهر و شهروندان حداکثر تا ١٠٥ثانیه (با احتساب تیتراژ) باشد.
موضوعات این بخش با رویکردشهر و شهروند عبارتند از: پیشرفت شهر ،اخلاق شهروندان ،زیبایی‌هاشهر اقتصادشهر،گردشگري ،معظلات اجتماعي ،شهرسازي ،امیدبه زندگي ،زندگي خانواده در شهر ،خدمات شهري ،شهر هوشمند،حمل و نقل شهري ،شهر خلاق ،ورزش همگاني شهر ها

بخش مسابقه شهروندي :
ارسال آثار در این بخش باید در یکی از قالب‌های مستند، داستانی،ويدئو كليپ وانيميشن با رویکردشهر و شهروندان حداکثر تا ١٠٥ثانیه (با احتساب تیتراژ) باشد.

موضوعات این بخش با رویکردشهر و شهروند عبارتند از: پیشرفت شهر ،اخلاق شهروندان ،زیبایی‌هاشهر اقتصادشهر،گردشگري ،معظلات اجتماعي ،شهرسازي ،امیدبه زندگي ،زندگي خانواده در شهر ،خدمات شهري ،شهر هوشمند،حمل و نقل شهري ،شهر خلاق ،ورزش همگاني شهر ها

تبصره: هر نفر مي ‌تواند در هر دو بخش حرفه اي و شهروندي جشنواره شركت نمايد

جوایز سومين جشنواره فيلم ١٠٥ ثانيه اي گامبرون شهر
جوایز جشنواره در بخش مسابقه حرفه اي :
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ٧٠ميليون ریال جایزه نقدی به بهترین فیلم مستند
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ٧٠ميليون ریال جایزه نقدی به بهترین فیلم داستانی
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ٧٠ميليون ریال جایزه نقدی به بهترین فیلم انيميشن
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ٧٠ميليون ریال جايزه نقدي به بهترين فيلم ويدئو كليپ

جایزه نقدی ١٠٠ميليون ريالي وتنديس جشنواره به انتخاب ويژه هيئت داوران در بخش حرفه اي

جوایز جشنواره در بخش مسابقه شهروندي :
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ٥٠ميليون ریال جایزه نقدی به بهترين فیلم داستانی
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ٥٠ميليون ریال جایزه نقدی به بهترين فيلم انيميشن
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ٥٠ميليون ریال جایزه نقدی به بهترين فيلم ويدئو كليپ
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ٥٠ميليون ریال جایزه نقدی به بهترين فیلم مستند

جایزه نقدی ٨٠ ميليون ريالي وتنديس جشنواره به انتخاب ويژه هيئت داوران در بخش شهروندي

مهلت ارسال آثار
آخرین مهلت ارسال آثار به سومين دوره جشنواره فیلم ١٠٥ثانيه اي تا پایان بهمن ماه ١٤٠٢ خواهد بود.
ارسال اثار به شكل حضوري ،ارسال به شماره تلفن واتساپ دبيرخانه و ايميل مي باشد

شماره ارسال آثار از طريق واتساپ:٠٩١٩٥٨٣٢٢٨٥
آدرس ايميل:Gamberonshahrfilm@gmail.com
آدرس دبيرخانه :بندرعباس بلوار امام خميني شهرداري بندرعباس مديريت ارتباطات و امور بين الملل
شماره تماس جهت هماهنگي :٣٢٢٤٢٦١-٣٢٢٤٤٩٩

 

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید