صفحه اصلی > اخبار : برگزیدگان سی و پنجمین جشنواره تئاتراستان هرمزگان معرفی شدند

برگزیدگان سی و پنجمین جشنواره تئاتراستان هرمزگان معرفی شدند

به گزارش خبرنگارهروتا ، سی‌وپنجمین جشنواره تئاتر استان هرمزگان با معرفی نفرات برتر هر بخش با رای هیئت داوران نصرالله قادری، حسن سبحانی مینابی و عبدالمحمد سالاری، به کارخودپایان داد.

آرای هیأت داوران سی و پنجمین جشنواره تئاتر استان هرمزگان در بخش خیابانی به شرح زیر است

هیأت داوران به پاس حضور هنرمند پیشکسوت و ارزنده تئاتر استان هرمزگان و همدلی با جوانان از احمد شنبه نیا تقدیر به عمل می آورد.

بخش طراحی طراحی صحنه

دیپلم افتخار به همراه مبلغ بیست میلیون ریال، به حبیب اله ناصری و مهدی آشنا برای نمایش «باشد وقتی دیگر» از شهرستان میناب

بخش موسیقی

اهدای تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و جایزه نقدی به مبلغ چهل میلیون ریال به آقای مصطفی نظری برای نمایش «باشد وقتی دیگر» از شهرستان میناب

رتبه دوم: دیپلم افتخار به همراه مبلغ سی میلیون ریال، به آقای حسین فیروزی برای نمایش « من نذری و شمر» از شهرستان میناب

رتبه سوم: دیپلم افتخار به همراه مبلغ بیست میلیون ریال، به آقای محمد رنجبر برای نمایش «خانم ها آقایان» از شهرستان میناب

تقدیر بازیگری

به دلیل اجرای هماهنگ بازیگران از دو نمایش ذیل به صورت گروهی تقدیر به عمل می آورد:

لوح تقدیر به همراه مبلغ صد و سی میلیون ریال به صورت مجزا به نمایش های «خانم ها آقایان» و «افق» از شهرستان میناب

بخش بازیگری مرد

اهدای تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و جایزه نقدی به مبلغ چهل میلیون ریال به آقای حبیب اله ناصری برای نمایش «باشد وقتی دیگر» از شهرستان میناب

رتبه دوم: اهدای لوح تقدیر به همراه جایزه نقدی به مبلغ سی میلیون ریال به  آقای سعید حسن زاده برای نمایش «ایستگاه» از شهرستان حاجی آباد

رتبه سوم: اهدای لوح تقدیر به همراه جایزه نقدیبه مبلغ بیست میلیون ریال به آقای محمد سلیمی برای نمایش « من نذری و شمر» از شهرستان میناب

بخش بازیگری زن

اهدای تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و جایزه نقدی به مبلغ چهل میلیون ریال به سرکار خانم شیوا قاسمی برای نمایش «باشد وقتی دیگر» از شهرستان میناب

رتبه دوم: اهدای لوح تقدیر به همراه جایزه نقدی به مبلغ سی میلیون ریال به سرکار خانم سلمه رضایی برای نمایش «ایستگاه» از شهرستان حاجی آباد

رتبه سوم: اهدای لوح تقدیر به همراه جایزه نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال به سرکار خانم نجمه رنجبری برای نمایش «من نذری و شمر» از شهرستان میناب

طراحی فضا و میدان

اهدای تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و جایزه نقدی به مبلغ چهل میلیون ریال به آقای علی رحیمی برای نمایش «خانم ها آقایان» از شهرستان میناب

رتبه دوم: لوح تقدیر و مبلغ سی میلیون ریال به جناب آقای حبیب اله ناصری و مهدی آشنا به نمایش «باشد وقتی دیگر» از شهرستان میناب

رتبه سوم: لوح تقدیر و مبلغ بیست میلیون ریال به جناب آقای محمد رضا پیله ور برای نمایش «به افق محل» از شهرستان میناب

ایده و طرح داستانی

اهدای تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و جایزه نقدی به مبلغ چهل میلیون ریال به جناب آقای داوود رمضان زاده برای نمایش «به افق محل» از شهرستان میناب

رتبه دوم: لوح تقدیر و مبلغ سی میلیون ریال به جناب آقای خالد رحیمی شهواری «خانم ها آقایان» از شهرستان میناب

رتبه سوم: لوح تقدیر و مبلغ بیست میلیون ریال به جناب آقای سعید حسن زاده برای نمایش «ایستگاه» از شهرستان حاجی آباد

بخش کارگردانی

اهدای تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و جایزه نقدی به مبلغ چهل میلیون ریال به سرکار خانم شیوا قاسمی  برای نمایش «باشد وقتی دیگر» از شهرستان میناب

رتبه دوم: اهدای لوح تقدیر به همراه جایزه نقدی به مبلغ سی میلیون ریال  به آقای داوود رمضان زاده کارگردان نمایش «به افق محل» از شهرستان میناب

رتبه سوم: اهدای لوح تقدیر به همراه جایزه نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال به جناب آقای خالد رحیمی، کارگردان نمایش « خانم ها آقایان» از شهرستان میناب

هیئت داوران، همچنین نمایش‌های «باشد وقتی دیگر» به کارگردانی شیوا قاسمی و «به افق محل» به کارگردانی داوود رمضان زاده را بعنوان برگزیدگان جشنواره معرفی کرد.

آرای هیأت داوران سی و پنجمین جشنواره تئاتر استان هرمزگان در بخش صحنه­ ای به شرح زیر است:

طراحی پوستر و بروشور

اهدای تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و جایزه نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال به آقای یونس دهقانی برای نمایش «دختر ساحل» از شهرستان میناب

طراحی گریم

اهدای تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و جایزه نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال به سرکار خانم ها الهه زینلی و صدیقه راهبر برای نمایش «دختر ساحل» از شهرستان میناب

لوح تقدیر و مبلغ ده میلیون ریال تقدیم می شود به سرکار خانم مهتاب تبریزی برای نمایش «.چیزهایی که پشت در سردخانه جا می ماند» از جزیره کیش

طراحی نور

دیپلم افتخار و مبلغ بیست میلیون ریال به تقدیم می شود به آقای شیرزاد عشقی برای نمایش «دختر ساحل» از شهرستان میناب

طراحی لباس

دیپلم افتخار و مبلغ بیست میلیون ریال به سرکار خانم نسرین صابری برای نمایش «دختر ساحل» از شهرستان میناب

طراحی موسیقی

اهدای تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و جایزه نقدی به مبلغ چهل میلیون ریال به آقای علی پیل آرام برای نمایش «وقت خوب مردن» از شهرستان میناب

رتبه دوم: لوح تقدیر به همراه جایزه نقدی به مبلغ سی میلیون ریال به آقای مصطفی نظری برای نمایش «دختر ساحل» از شهرستان میناب

رتبه سوم: لوح تقدیر به همراه جایزه نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال به آقای عباس خادمی برای نمایش «ستوان آییشمور» از شهرستان بندر لنگه

طراحی صحنه

اهدای تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و جایزه نقدی به مبلغ چهل میلیون ریال به جناب آقای ایوب رحیمی برای نمایش «دختر ساحل» از شهرستان میناب

رتبه دوم: لوح تقدیر به همراه جایزه نقدی به مبلغ سی میلیون ریال به آقای پژمان برزگر برای نمایش «وقت خوب مردن» از شهرستان میناب

رتبه سوم: لوح تقدیر به همراه جایزه نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال به آقای عادل گلستانی برای نمایش «شهربانو» از جزیره قشم

بخش بازیگری مرد

اهدای تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و جایزه نقدی به مبلغ چهل میلیون ریال به آقای عبدالله ذاکری برای نمایش «دختر ساحل» از شهرستان میناب

رتبه دوم: اهدای لوح تقدیر به همراه جایزه نقدی به مبلغ سی میلیون ریال به آقای جمشید بهادری برای نمایش «وقت خوب مردن» از شهرستان میناب

رتبه سوم: اهدای لوح تقدیر به همراه جایزه نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال به آقای شفیق چشم براه برای نمایش «کمدی سفید» از شهرستان بندرعباس

لوح تقدیر و مبلغ بیست میلیون ریال به صورت مجزا اهداء می شود به آقای کمیل جعفری برای نمایش «شهربانو» از جزیره قشم و علی نوروزی برای نمایش «چیزهایی که پشت در سردخانه جا می ماند» از  جزیره کیش

بخش بازیگری زن

اهدای تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و جایزه نقدی به مبلغ چهل میلیون ریال به سرکار خانم ماهان صابری برای نمایش «دختر ساحل» از شهرستان میناب

رتبه دوم: اهدای لوح تقدیر به همراه جایزه نقدی به مبلغ سی میلیون ریال به سرکار خانم شیما اکبری برای نمایش «کمدی سفید» از شهرستان بندرعباس

رتبه سوم: اهدای لوح تقدیر به همراه جایزه نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال به سرکار خانم شیرین نعمتی برای نمایش «وقت خوب مردن» از شهرستان میناب

لوح تقدیر همراه با مبلغ بیست میلیون ریال اهدا می شود به سرکار خانم ها مهتاب تبریزی برای نمایش «چیزهایی که پشت در سردخانه جا می ماند» از  جزیره کیش و سمیه زارعی برای نمایش «کمدی سفید» از شهرستان بندرعباس

بخش نمایشنامه

در این بخش به تشخیص هیئت داوران نمایشنامه های ستوان آینیشمور نوشته مارتین مک دونا و وقت خوب مردن نوشته اصغر گروسی و شهربانو نوشته مجید کاظم زاده مژدهی مورد ارزیابی قرار نگرفت.

اهدای تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و جایزه نقدی به مبلغ چهل میلیون ریال به آقای عبدالله ذاکری  برای نمایش «دختر ساحل» از شهرستان میناب

رتبه دوم: اهدای لوح تقدیر به همراه جایزه نقدی به مبلغ سی میلیون ریال به آقای سجاد ایرانیان برای نمایش «کمدی سفید» از شهرستان بندرعباس

رتبه سوم: اهدای لوح تقدیر به همراه جایزه نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال به آقای محمد حسین بردبار برای نمایش «داستانی کهن اما واقعی» از شهرستان بندرعباس

بخش کارگردانی

اهدای تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و جایزه نقدی به مبلغ چهل میلیون ریال به آقای ایوب رحیمی  برای نمایش «دختر ساحل» از شهرستان میناب

رتبه دوم: اهدای لوح تقدیر به همراه جایزه نقدی به مبلغ سی میلیون ریال به آقای رضا بهنامی کارگردان نمایش «وقت خوب مردن» از شهرستان میناب

رتبه سوم: اهدای لوح تقدیر به همراه جایزه نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال به آقای موسی کریمی کارگردان نمایش «کمدی سفید» از شهرستان بندرعباس

لوح تقدیر و مبلغ بیست میلیون ریال اهدا می شود به آقای محمد غلامی برای نمایش «ستوان آینیشمور» از شهرستان بندر لنگه

هیئت داوران، همچنین نمایش‌های «دختر ساحل» به کارگردانی ایوب رحیمی و  «وقت خوب مردن» به کارگردانی رضا بهنامی را برای حضور در جشنواره منطقه‌ای فجر، معرفی کرد.

آیین اختتامیه سی ‌و پنجمین جشنواره تئاتر استان هرمزگان، پنجشنبه 2 آذرماه ساعت 17:30 در سالن فرهنگ فرهنگسرای طوبی در بندرعباس برگزار شد.

سی و پنجمین جشنواره تئاتر استان هرمزگان، 30 آبان الی 2 آذر ماه با حضور 8 گروه نمایشی در بخش صحنه  ای و 7 گروه نمایشی در بخش خیابانی در پلاتو آفتاب، فرهنگسرای طوبی و مکان  های عمومی سطح شهر بندرعباس برگزار شد.

پست های مرتبط

«ایلخونی» در سالن فرهنگسرای طوبی بندرعباس به روی صحنه می رود

به گزارش هروتا، نمایش «ایلخونی» نوشته: یوسف شکوهی و تهیه‌کنندگی محمد شکروی…

۱۹ خرداد ۱۴۰۳

پیام تسلیت رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان هرمزگان

پیام تسلیت رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان هرمزگان در پی شهادت آیت…

۲ خرداد ۱۴۰۳

انتخابات هیئت مدیره انجمن هنرهای نمایشی استان هرمزگان برگزار می‌شود

مجمع عمومی و انتخابات هئیت مدیره انجمن هنرهای نمایشی استان برگزارمی شود.…

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

دیدگاهتان را بنویسید